Historie

Fornax A/S blev grundlagt for ca. 80 år siden – og har gennemgået en rivende udvikling. Det gælder såvel teknologisk, udviklingsmæssigt som ledelsesmæssigt.
I 1996 fik Fornax ny ejerkreds, og virksomheden har siden været igennem en stratetisk  omstrukturering og revitalisering. I dag er virksomhedens fokus rettet mod kundespecifikke industrianlæg, hvor projektrammerne defineres i samarbejde med kunden, hvorefter Fornax varetager design, udvikling og fremstilling af det nødvendige udstyr og tager ansvaret til det færdige industrianlæg er testet og implementeret.
Fornax – der på latin betyder ovn – beskæftiger ca. 30 ansatte i produktionen i Silkeborg, har forhandlere i flere europæiske lande og eksporterer mere end halvdelen af produktionen

FORNAX A/S • Tietgensvej 21 • DK-8600 Silkeborg • Denmark • Tel.: 8681 1111 • fornax@remove-mefornax.dkwww.fornax.dk