Mission

Fornax A/S leverer udstyr til danske og internationale verdensomspændende organisationer. Derfor lægges der stor vægt på udstyrets robusthed, kvalitet og levetid.
Organisationen er internationalt orienteret og udsynet er globalt, bl.a. gennem ansættelse af medarbejdere med international baggrund.

FORNAX A/S • Tietgensvej 21 • DK-8600 Silkeborg • Denmark • Tel.: 8681 1111 • fornax@remove-mefornax.dkwww.fornax.dk