Industrielle varmebehandlingsanlæg (B-t-B)

Fornax A/S er specialist i teknisk varmebehandling til industrikunder. Ovne og varmebehandlingsanlæg indgår ofte i produktioner, hvor ét svagt led kan sætte en hel produktion i stå. Vi er hos Fornax meget bevidste om, hvilke krav det stiller til vore produkters robusthed og pålidelighed. Fornax har bl.a. leveret anlæg til følgende industrier:

  • Vindmølleindustri
  • Elektromotorindustri
  • Pumpeindustri
  • Metalemballageindustri
  • Metalindustri

Fornax A/S tager ansvaret for hele leverancen, og nye produkter udviklet hos Fornax bliver testet og afprøvet i fuld cyklus under overvågning af kunden. Fornax tilbyder tillige montering og idriftsættelse samt efterfølgende service på leverede anlæg.

FORNAX A/S • Tietgensvej 21 • DK-8600 Silkeborg • Denmark • Tel.: 8681 1111 • fornax@remove-mefornax.dkwww.fornax.dk